Počítačové kurzy

Počítačové kurzy

Aktuality


Kurz Výroba košíků z pedigu

Koncem roku jsem slíbil další kurzy, z úplně jiného oboru. Již více let se totiž zajímám o různé ruční práce. Nejvíce mě zaujalo košíkářství. A proto se mé nové kurzy budou zabývat právě výrobou košíků - pletením z pedigu.

Je to činnost velice relaxační. Vyrobíte si vlastní košíček, oddechnete si, zapomenete na každodenní starosti, a třeba i poznáte nové přátele. Košíky jsou nakonec nejen ozdobou, ale věcí velice praktickou. Nejsou to jen předměty, na které se chytá prach.

Kurzy pletení košíků z pedigu budu zatím pořádat v Praze na Karlově náměstí ve spolupráci se vzdělávacím centrem Škola plnění přání. Zájemci o tuto krásnou činnost se proto mohou obracet buď na mě, anebo na toto vzdělávací centrum.

Jedná se o kurz pro začátečníky.
Termín prvního kurzu je v sobota 6. dubna 2019, od 10:00 do 16:00.Vítejte v novém roce 2019!

Děkuji všem zájemcům o mé služby, kteří ke mně našli cestu a zúčastnili se kurzů. Zvláště si cením důvěry těch, kteří se opakovaně vracejí anebo se na mě obracejí s žádostí o radu.

Už třetí rok provozuji činnost v kanceláři v centru Příbrami. Toto umístění je výhodné pro Vás i pro mě, a učebna se tedy stěhovat nebude.
Pro ty, kdo ke mně přijíždějí autem, byl donedávna problém parkování. To se však změnilo, hned vede budovy bylo postaveno nové parkoviště, kde je prakticky pořád volné místo.

V uplynulém roce probíhala výuka podle aktuálních požadavků doby, tedy na nejnovějších verzích softwaru. V zájmu dalšího zkvalitnění kurzů plánuji hned na začátku roku 2019 zakoupit nové počítače.

Nabídka kurzů byla letos širší, a to nejen kurzů klasických, kam student dochází osobně. Někteří z Vás využili i moji nabídku online kurzů, které nabízím prostřednictvím portálu VímVíc.cz. Online kurzy jsou trendem dnešní doby, mají své výhody, ale samozřejmě i nevýhody.

Nabídku kurzů budu i letos rozšiřovat, i když směrem, který je pro leckteré z Vás překvapivý. Člověk má totiž být podle mého názoru tvor všestranný a neměl by se zabývat jen jednou věcí, tím méně vysedávat u počítače.
I já mám své zájmy a záliby, a protože mi nechybí touha předávat své znalosti ostatním, zavedu v průběhu roku i kurzy zcela jiné než počítačové. S přesnou nabídkou Vás seznámím na jaře, zatím jen prozradím, že se bude jednat o ruční práce. A možná že i o jednu sportovní aktivitu.

U kurzů je také pochopitelně důležitá i jeho cena. I zde mám pozitivní zprávu. Zůstane stále stejná jako v uplynulém roce a garantuji ji po celý rok 2019. To platí pro všechny individuální kurzy.

Vše, co jsem uskutečnil, jsem ale mohl udělat jen díky Vám, díky zvýšenému zájmu o mé kurzy a školení. Rok 2018 byl pro mě opět úspěšný, stejně jako rok předchozí. Mezi mými zákazníky byli jednotlivci i velké firmy, spolupracoval jsem se vzdělávacími subjekty i s neziskovými organizacemi. Navíc jsem začal spolupracovat se společností Škola plnění přání na Karlově náměstí v Praze.

Ale v životě nejsou jen kurzy. Jak jsem již uvedl, každý má mít své zájmy. A podle svých možností může také podpořit dobré věci.
Jako milovník ptactva jsem jako každý rok přispěl České společnosti ornitologické na výkup pozemků pro vznikající Ptačí park Josefovské louky nedaleko Jaroměře. Ten umožní návrat mokřadních ptáků na dříve zaplavované louky v nivě Metuje. Tento jedinečný projekt budu podporovat i v roce 2019.

Všem přeji úspěšný nový rok 2019! Mějte se krásně!


Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2019!


Copyright © Pavel Hlavín, 2012 - 2019 | Počítačové kurzy