Počítačové kurzy

Kroužky pro děti


Fotografický kroužek

Fotografický kroužek pořádá Dům dětí a mládeže v Příbrami. Je určen pro ty z vás, kteří chtějí fotografovat lépe než ostatní. První ročník jsme uskutečnili ve školním roce 2015 / 2016. A protože byl úspěšný, scházíme se i v tomto roce již počtvrté.

Kroužek probíhá v Domě dětí a mládeže, Příbram IV, Pod Šachtami 294,
každý čtvrtek od 16:00 - 17:30.
V tomto školním roce jsme začali ve čtvrtek 20. září 2018.

Kontaktovat mě můžete po celý rok telefonicky anebo e-mailem.

Cena kroužku je 990 Kč za celý školní rok.

Kroužek je vhodný pro děvčata a chlapce od 10 let.
Nezbytný je vlastní digitální fotoaparát (nejlépe zrcadlovka).

Seznámíme se s různými druhy fotoaparátů a vysvětlíme si, jak fungují. Poznáme i ostatní příslušenství a naučíme se, kdy a jak je používat. Vysvětlíme si všechny důležité technické pojmy, seznámíme se s jednotlivými funkcemi a režimy fotoaparátu, naučíme se správně nastavit všechny hodnoty.

V další části se budeme věnovat jednotlivým fotografickým žánrům, vysvětlíme si základní kompoziční pravidla, práci se světlem, barvou, perspektivou, prostorem, liniemi a ostatními prvky.

Naučíme se, jak se vyvarovat chyb, které spočívají v nesprávném používání techniky anebo v nerozvinutém fotografickém vidění.

Budeme se také věnovat úpravě digitálních fotografií v počítači a naučíme se, jak správně prezentovat svá díla.


Můžete si stáhnout leták ve formátu pdf.


Copyright © Pavel Hlavín, 2012 - 2019 | Počítačové kurzy