Počítačové kurzy

Pravidla pro kurzy


Než se přihlásíte

Před přihlášením do kurzu si ve vlastním zájmu pečlivě rozmyslete, zda si najdete čas na docházku i na procvičování učiva doma. K úspěšnému absolvování jakéhokoli kurzu je třeba učit se pravidelně. Jinak zbytečně utratíte peníze. Uvědomte si, že veškerá snaha lektora se mine účinkem, nebudete-li na svém vzdělávání pracovat sami.

Pravidla pro docházku

Co neučím

Ve svých kurzech se zaměřuji na seriózní práci na počítači. Dávám přednost přípravě lidí na práci s výpočetní technikou, tedy zejména v kanceláři. Orientuji se proto především na výuku Windows, kancelářských programů a využití internetu pro pracovní účely. Nevěnuji se ani programům, které pro tuto práci nejsou tak podstatné nebo se nevyužívají vůbec.
Z těchto důvodů nevyučuji:


Copyright © Pavel Hlavín, 2012 - 2019 | Počítačové kurzy