Počítačové kurzy Příbram

Kurzy MS Windows + internet

Výuka probíhá na operačním systému Windows 10.

Základy práce na PC

V tomto kurzu získáte obecné znalosti ze světa počítačů, naučíte se základnímu ovládání PC s operačním systémem Windows (především správu souborů a složek), psát a upravovat jednoduché texty.

Naučíte se také používat nejdůležitější služby, které nám poskytuje internet. Mezi ně patří vyhledávání informací a elektronická pošta. Seznámím vás rovněž s bezpečností při používání informačních technologií. Tato problematika je totiž v dnešním světě zásadní.

Délka kurzu: 10 hodin.


Jednotlivé lekce

Máte-li zájem jen o zdokonalení anebo o konzultace, můžete přijít jen na jednu lekci. Lekcí se rozumí obvykle 2 hodiny. Z provozních a praktických důvodů není možné dělat lekce kratší.


Copyright © Pavel Hlavín, 2012 - 2023