Počítačové kurzy Příbram

Termíny kurzů


Snažím se pokud možno přizpůsobit časovým možnostem zájemce. Z tohoto důvodu je termín každého kurzu vždy stanoven individuálně.


Copyright © Pavel Hlavín, 2012 - 2023