Počítačové kurzy Příbram

ECDL


Co je to ECDL?

ECDL (European Computer Driving Licence) - mimo Evropu označovaný jako ICDL (International Computer Driving Licence) - je celosvětově rozšířený certifikační koncept počítačové gramotnosti, znalostí a dovedností. Ověřování počítačové gramotnosti dle konceptu ECDL je mezinárodně uznávané, celosvětově procesně standardizované, objektivní a nezávislé na výpočetní technice a programovém prostředí, na kterém jsou testy prováděny.

Certifikáty ECDL jsou nejen v Evropě již řadu let doporučeny a používány jako standard. V poslední době zaznamenává koncept ICDL (ECDL) značný růst v mnoha mimoevropských zemích, zejména v zemích arabského světa. Koncept ICDL byl také nedávno zaveden i v Číně a USA. U nás využívají konceptu ECDL některé střední i vysoké školy, které uznávají certifikát jako alternativní doklad o znalostech (například místo zkoušky), anebo zaměstnavatelé pro ověření znalostí svých pracovníků.

Jak se testuje?

Metoda ověřování je založena na praktických testech prováděných s využitím běžné výpočetní techniky. Testy sestávají v naprosté většině z praktických úkolů, se kterými se můžete setkat třeba při práci v kanceláři. Má-li uchazeč zájem o některý druh certifikátu, musí se přihlásit na testy u akreditovaného testovacího střediska.

Můžete si být jisti, že výsledky jsou objektivní - u testů se rozhodně nedá podvádět, napovídat a opisovat.

Kdo testuje?

Ověřování počítačové gramotnosti dle konceptu ECDL mohou provádět pouze akreditovaná testovací střediska a za tímto účelem odborně připravení testeři akreditovaní dle mezinárodních pravidel.

Jaké jsou typy certifikátů?

Nejrozšířenějšími a v ČR dostupnými programy jsou ECDL Start, ECDL Core a ECDL Advanced.

Bližší informace najdete na stránkách mezinárodního konceptu ECDL v ČR.


Copyright © Pavel Hlavín, 2012 - 2023