Počítačové kurzy Příbram

Podporuji


Cítím potřebu podporovat něktré neziskové organizace a užitečné projekty. Vkládám proto část prostředků, které získám výdělečnou činností tam, kde to považuji za potřebné.

Koho jsem v poslední době podpořil?


Česká společnost ornitologická

Jako milovník ptactva jsem přispěl České společnosti ornitologické na výkup pozemků pro vznikající Ptačí park Josefovské louky nedaleko Jaroměře. Ten umožní návrat mokřadních ptáků na dříve zaplavované louky v nivě Metuje.

Tento jedinečný projekt budu podporovat pravidelně.


Obnova vyhořelé chaty Libušín na Pustevnách

V noci na 3. března 2014 vyhořela chata Libušín na Pustevnách, jeden ze symbolů Beskyd, národní kulturní památka, dílo mimořádné hodnoty. Ztráta je nenahraditelná, objekt však bude znovu obnoven. Valašské muzeum v přírodě vypsalo na opravu Libušína veřejnou sbírku.

Pustevny jsou pro mě jedním z nejkrásnějších míst na světě.


Svoboda zvířat

Nezisková organizace Svoboda zvířat se snaží změnit pohled na zvířata tak, aby byla vnímána jako tvorové, kteří mají hodnotu sami o sobě. Nikomu z nás by se asi nelíbilo, kdyby ho stáhli z kůže, dělali na něm pokusy, anebo nutili proti přirozenosti vystupovat v cirkuse.

Zvířata mají právo na život a důstojné zacházení.


Copyright © Pavel Hlavín, 2012 - 2023